Демонстрационни курсове

Кратък курс, който демонстрира основните елементи на един курс в системата Moodle. Всички участници в обучението са записани като студенти за този курс.