Курс за кандидат-студенти във виртуална класна стая.