Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἀγωνίζομαι

подвгнѫт сѧ, подвжѫ сѧ, трѹждат сѧ

ἀγώνισμα

подвꙃань

ἀγωνιστής

подвжьнкъ, трѹдьнкъ

Ἀδάβ

[τοῦ] Ἀδάβ адавовъ

ἀδάκρυτος

τὸ ἀδάκρυτον непросльꙁт

Ἀδάμ

адамъ
τοῦ Ἀδάμ адамовъ

Ἀδδί

τοῦ Ἀδδί адъдвъ

ἄδεια

бестрасть, пространь
ἄδειαν ἔχω пространь мѣт

ᾅδης

τὸ κοσμοδοχεῖον τοῦ ᾅδου, ἡ τοῦ ᾅδου γαστήρ рѣво адьско, рѣво адово

ᾄδω

τὸ ᾄδειν пѣть