Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἀδελφή

сестра

ἀδελφιδοῦς

братоуѧдъ

ἀδελφός

братъ, братьꙗ
[ὁ] εἰς τὸν ἀδελφόν братьн҄ь
[ὁ] πρὸς τὸν ἀδελφόν братьн҄ь
τῶν ἀδελφῶν братьн҄ь

ἀδελφοποίησις

братотвор҄ень

ἀδελφοποιΐα

братосътвор҄ень

ἀδελφότης

братрꙗ, братꙗ, съвъкѹпл҄ень
ἡ ποιμνὴ τῆς ἀδελφότητος братрꙗ, братꙗ

ἄδηλος

невѣдомъ
τὰ ἄδηλα беꙁвѣстьнаа (беꙁвѣстьнъ)
ἄδηλος γίγνομαι беꙁ вѣст бъіт

ἀδημονέω

тѫжт

ἀδημονία

пеаль

ᾅδης

адъ, ѫꙁа
τοῦ ᾅδου адовъ, адовьнъ, адовьскъ, адьскъ, ꙁападьскъ
ἐν ᾅδῃ адовъ