Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἀδιάφορος

неоудрьжаньнъ

ἀδίδακτος

ненаоуенъ

ἀδιήγητος

несъповѣдомъ

ἀδικέομαι

обдѫ прѩт (обда), пакость прѩт

ἀδικέω

врѣдт, обдѣт, облѣнт сѧ, прѣврѣдт, прѣобдѣт
ἀδικέω εἰς τὴν ἐκδίκησιν мьстт

ἀδίκημα

неправьда

ἀδικία

бесправьдь, неправьда, прѣгрѣшень
[τῆς] ἀδικίας бесправьдьнъ
τῆς ἀδικίας неправьдьнъ
ἐργάται ἀδικίας, ἐργαζόμενοι ἀδικίαν дѣлателе неправьдѣ, дѣлаѭще [творѧще] неправьдѫ

ἄδικος

неправьдвъ, неправьдьнкъ, неправьдьнъ, обдьлвъ
τὸ ἄδικον неправьда
ἄδικόν ἐστιν неправьдьно стъ

ἀδίκως

беꙁ оума, бес правьдъі, неправьдьнѣ

ἀδιόρθωτος

ἀδιόρθωτος μένω прѣбъіват въ пагѹбѣ