старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора: 

ἀετός

орьлъ
[τοῦ] ἀετοῦ орьл҄ь

Ἀζαρίας

аꙁарꙗ

ἄζυμος

[τὸ] ἄζυμον опрѣснъкъ
τὰ ἄζυμα опрѣснъц
τὰ ἄζυμα προλαμβάνω опрѣснъц ꙗст

Ἀζώρ

аꙁаръ

ἀηδία

дрѫень

ἀήρ

аеръ, въꙁдоухъ, вѣтръ
κρύος ἀήρ стѹдень въꙁдоухъ

ἀήσσητος

непобѣдмъ, непобѣдьнъ

ἀθανασία

бесъмрьтьство, бесъмрьть
[τῆς] ἀθανασίας бесъмрьтьнъ, несъмрьтьнъ

Ἀθανάσιος

атанас

ἀθάνατος

бесъмрьтьнъ, жвъ, несъмрьтьнъ