Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

Ἀβραάμ

авраамъ
τοῦ Ἀβραάμ авраамл҄ь, авраамовъ

ἀβροχία

беꙁдъждь

ἄβυσσος

беꙁдъна, беꙁдьнь, глѫбна
ἄβυσσος τῆς γεέννης τοῦ πυρός беꙁдъна г҄еонъскааго ог҄н

Ἀγαθόδωρος

анавлъ*

ἀγαθοεργία

благодѣꙗнь

Ἀγαθόκλεια

агатоклꙗ

Ἀγαθόνικος

агатонкъ

ἀγαθοποιέω

благотворт, добро сътворт

ἀγαθοποιός

благотворвъ

ἀγαθός

блаженъ, добръ, благодавьць [вар. Φιλάγαθος]
[τὸ] ἀγαθόν благо, добро
[τὰ] ἀγαθά благъін҄
ἀγαθὸν ποιέω добро сътворт
ὁ τῶν ἀγαθῶν χορηγός благодѣтел҄ь
πρὸς τὸ κρεῖσσον μεθίστημι на оун҄ьшнѫ прѣставт