старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора: 

Ἀθηναῖοι

атне

ἀθλέω

пострадат

ἄθλησις

брань, мѫенкъ, страдань, страсть, оубн҄ь
τῆς ἀθλήσεως страстьнъ

ἀθλητής

страстотрьпьць, страстьнкъ

ἀθλητικός

страстьньскъ
ἡ ἀθλητική рьнорꙁьство

ἄθλιος

ꙁълобѣсьнъ

ἀθλίως

ꙁълѣ

ἆθλον

страсть

ἀθλοφόρος

мѫенкъ, страстоносьць, страстотрьпьць

ἀθρέω

вдѣт