Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἀθροίζομαι

съвъкѹпт сѧ

ἀθρόον

напрасьно, напрасьнь

ἀθρόως

вънеꙁаапѫ, напрасьно, томь асѣ

ἀθυμέω

пеаловат сѧ [с], пеальнъ бъіт

ἀθυμία

отъаꙗнь, пеаль, оунъінь
τῆς ἀθυμίας пеальнъ
ἐν ἀθυμίᾳ γίγνομαι въ пеал бъіт

ἄθυρος

беꙁдвьрьнъ

ἀθῷος

беꙁвньнъ, невньнъ, недостонъ, неповньнъ

αἰασχημόνως

блѫдьнъ*

αἰγιαλός

брѣгъ, кра, поморь, прморь

αἴγλη

ꙁарꙗ