Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἀγγεῖον

съсѫдъ

ἀγγελικός

анг҄ельскъ, еванг҄ельскъ
ἀγγελικὸν σχῆμα анг҄ельскъі [мъншьскъі, рьнььскъ, днаьнъі] обраꙁъ

ἀγγελικῶς

анг҄ельскъі

ἀγγέλλω

въꙁвѣщат

ἀγγελοειδής

анг҄ельскаго обраꙁа, анг҄ельскообраꙁьнъ

ἄγγελος

анг҄елъ, анг҄ельскъ, арханг҄елъ, вѣстьнкъ, сълъ
[τοῦ] ἀγγέλου анг҄ельскъ
τῶν ἀγγέλων анг҄ельскъ, еванг҄ельскъ*

Ἀγγίας

анг҄

ἄγγος

съсѫдъ

ἀγέλη

стадо

ἀγενής

беꙁродьнъ, не того рода, слабъ
ἀγενές слабо