Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ὡς

васнь, дон҄елже, дон҄ьдеже, пон҄еже, ꙗкъ[же]
ὃν τρόπον ... οὕτως мьже обраꙁомь ... тако
οὕτως ... ὡς, οὕτω ... ὡς сце .... ꙗко[же]
ὡς ἅμα δὲ τῷ жде, къдеже
ὡς ἀφ’ ἧς отън҄елже
ὡς εἰπεῖν ꙗкоже рещ
ὡς ἔτι дон҄ьдеже
ὡς ὁπότε
ὡς τὰ πολλά мъногашьд
ὡς τάχιστα въ скорѣ [въскорѣ]
ὡς ... οὕτω, ὥσπερ ... οὕτως, ὡς ... οὕτως ꙗкоже [ꙗко] ... такожде
ὥσπερ ... οὕτως [вар. ὥσπερ ... ὡσαύτως], καθάπερ ... οὕτω [καί], ὥσπερ ... οὕτω καί ꙗко[же] ... сце []

ὡσαννά

осанна

ὡσαύτως

сце, такожде

ὡσεί

ὡσεὶ χνοῦς γίγνομαι спрахнѣт

ὦσμα

отъръвень

ὤστε

дон҄елѣже

ὠτειλή

ꙗꙁва

ὤφειλον

оун҄е

ὠφέλεια

польꙃа, оуспѣхъ, оуспѣшень
ἀεννάου ὠφελείας прснотекъі

ὠφελέω

польꙃеват, польꙃѫ мѣт, польꙃѫ творт, потещ, оуспѣт
ὠφελεῖ польꙃа стъ
ὠφελέομαι польꙃеват сѧ, польꙃѫ обрѣст, польꙃѫ прѩт