старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора: 

ἁγνίζω

остт
ἁγνίζω ἐμαυτόν остт сѧ

ἀγνοέω

не вѣдѣти, не домъішлꙗт сѧ

ἀγνόημα

невѣдѣнь, невѣждьствь

ἄγνοια

беꙁоумь, невѣдьство, невѣдѣнь, невѣꙁьство, невѣсть
ὁ ἐν ἀγνοίᾳ невѣдомъ

ἁγνός

прѣстъ, свѧтъ*

ἁγνότης

оцѣщень

ἀγνωμοσύνη

беꙁоумь, нераꙁоумь, ѫродьство

ἀγνώμων

беꙁ оума, беꙁоумьл҄ь, невѣгласъ, нераꙁоумьнъ, нераꙁоумьнъ, несъмъісльнъ, ѫродьнъ
ἀγνώμων εἰμί хвалъі не мѣт

ἀγνώριστος

неꙁнамъ

ἁγνώς

стъ