ᾅδης 

τὸ κοσμοδοχεῖον τοῦ ᾅδου, ἡ τοῦ ᾅδου γαστήρ рѣво адьско, рѣво адово