ἀδικέω 

врѣдт, обдѣт, облѣнт сѧ, прѣврѣдт, прѣобдѣт
ἀδικέω εἰς τὴν ἐκδίκησιν мьстт