ἀδικία 

бесправьдь, неправьда, прѣгрѣшень
[τῆς] ἀδικίας бесправьдьнъ
τῆς ἀδικίας неправьдьнъ
ἐργάται ἀδικίας, ἐργαζόμενοι ἀδικίαν дѣлателе неправьдѣ, дѣлаѭще [творѧще] неправьдѫ