Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


        
 
старогръцки:
старобългарски:
Име на автора:
Презиме на автора:


 

ἄγρωστις

троскотъ

ἀγύμναστος

ненаслꙗмъ

ἀγχίνοια

хъітрость

ἀγχόνη

осло, сло, ѹдавл҄ень

ἄγχω

въстѧгнѫт

ἄγω

водт, въвест, въꙁводт, гънат, ꙁводт, мѣѭ, ност, поставт, прваждат, прводт, прнест, съконьават

ἀγώγιμος

τὸ ἀγώγιμον брѣмѧ

ἀγών

подвгъ, подвꙃань, трѹдъ, тѫга
ἀγῶνα βασάνων δέχομαι ранъі прѩт
ἀγὼν πολέμου рать

ἀγωνία

брань, подвгъ, трѹдъ

ἀγωνιάω

тѫжт