Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.

Page: () 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...7922 ()

ἀγάλλομαι 

веселт сѧ, радъ бꙑт, скакат
ꙗвт сѧ*
ἀγαλλόμενος веселъ, радъ бꙑт


     

Page: () 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...7922 ()