Средновековен гръцко-български речник

Речникът съдържа 7933 статии и е създаден от доц. д-р Иван Христов въз основа на уеб-версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.


αἷμα 

кръвь, родъ
τοῦ αἵματος кръвьнъ
[τῶν] αἱμάτων кръвавъ
αἷμα ἐκχέω / τὸ αἷμά μου ἐκχέω [ὑπέρ τινος] пролт кръвь [кръв] [своѭ ꙁа кого]
ἀνὴρ αἱμάτων мѫжь кръвь
πηγὴ τοῦ αἵματος стонкъ крьв
ῥύσις [τοῦ] αἵματος, ῥύσις αἱμάτων тоень [теень, токъ] кръве, кръвотоень