1120 г. Симеонов Златен век

1120 г. от възкачването на престола на Цар Симеон Велики.
Златен или кървав век е неговото царуване? Може би верният отговор е, че това е Златен век на българската държавност, култура и книжнина в едни кървави и жестоки времена.

Дискусия с участието на проф. дфн. Анна-Мария Тотоманова, проф. дин Илия Илиев, проф. дин Петър Ангелов, проф. дфн Николай Аретов и проф. д-р Светлина Николова. Излъчена в История.BG – 21.10.2013 БНТ
Водещ: Георги Ангелов


„Дълбокият 30-годишен мир" между България и Византия при Борис Първи е сменен с 30-годишни войни при царуването на неговия наследник Симеон, великият завоевател, създателят на „Златния век", а също и възпитаник на Магнаурската школа, наречен по ирония на съдбата от Николай Мистик „дете на мира".
Как преместването на едно тържище отключва 10-годишен конфликт? Първата война на Цар Симеон е и първата „търговска" война в историята на Европа. Поводът е преместването на българското тържище от Константинопол в Солун, с което Византия сериозно накърнява българските икономически интереси.След 10 години преговори и войни – тържището е върнато отново в Константинопол.
Първата историческа победа на Симеон срещу Византия е при Булгарофигон. От 50 000-ната ромейска войска оцеляват около 500 войници. След 5 години Симеон е пред стените на Константинопол и иска да бъде провъзгласен за «василевс на българи и ромеи». Патриарх Николай Мистик извършва ритуалът.
Какво получава Симеон – корона, епириптарий, или благословия?
Цар Симеон умира на върха на славата си. Византийски хронисти твърдят, че по нареждане на император Роман Лакапин, свързали „по тайнствен начин" статуя край Константинопол със Цар Симеон. В същия момент, в който отсекли мраморната й глава – сърцето на българския владетел се пръснало.

Медия

1120 г. Симеонов Златен век - История.BG – 21.10.2013 БНТ