Кан Аспарух - създателят на Първата българска държава

Кан Аспарух Кан Аспарух

Интересна дискусия в студиото на БНТ за ролята на кан Аспарух и създаването на Първата българска държава, за произхода на българите, за генома на съвременния българин и каква кръв тече в нашите вени. Каква е ролята на ръководителя за да обедини различни народи с различна култура в една силна държава, която да победи една империя. Излъчена на 17.03.2014 в ИСТОРИЯ. BG по БНТ - www.bnt.bg.

 В дискусията участват:

проф. дин Петър Ангелов Петър Ангелов, професорът по средновековна българска история в Историческия факултет на Алма Матер. Специализантът от Рим, Лондон, Вашингтон, Мюнхен и Берлин. Координаторът за България и автор в Енциклопедия по история на Югоизточна Европа през Средновековието. Авторът на книгите “Българска средновековна дипломация” и “Българите в представите на византийците”.
   
проф. Иван Божилов Иван Божилов – професорът с научни интереси в сферата на византийската история и култура, западното средновековие като цивилизационна система, изток и запад в европейската култура. Историкът, специализирал византология в Париж при професорите Пол Льомерл и Андре Гийу. Изследователят, изучавал професионално фондовете на националните библиотеки в Париж, Мадрид и Атина.
   
акад. Иван Гълъбов Ангел Гълъбов, ученият, провел първото по рода си изследване на генетичната характеристика на населението на България. Експерт към Световната здравна организация и автор на 40 изобретения. Бивш директор на Института по микробиология към Българската академия на науките, академикът, който твърди, че подценяването на прабългарите в историята ни е груба грешка, защото те са били многоброен и силен народ.
   
проф. Статислав Станилов Станислав Станилов, габровецът, стигнал от уредник на Историческия музей в Шумен до тримандатно депутатско място в Народното събрание. Археологът, водил разкопките при Плиска и Хума, докторът на историческите науки с тезата “Художественият метал на езическата България – VІІ-ІХ век”. Историкът, решил да промени политиката, и политикът, решил да промени историята. Авторът на много публикации в българския и европейския академичен печат.

В предаването бе дискутирана подробно темата за генотипа на съвременния българин, проведено под ръководството на акад. Гълъбов. Интересно е интервюто, дадено по-долу, което акад. Гълъбов е дал на Вася Терзиева от великотърновския вестник Янтра Днес.

- Акад. Гълъбов, вашето проучване за генетичните характеристики на българите предизвика доста противоречиви интерпретации. Те променят коренно нашата история за произхода на българската държава. Ние сме държава на кръстопът, през която са минали доста народи. Дали нашите гени са “пъстра китка” на всичките съседни и далечни националности? 
- Резултатите са много интересни и ние стигнахме до тях след тригодишно изследване, което е първото мащабно проучване у нас. То се проведе на два етапа – изследвахме кръвните проби на 1000 българи, а след това бяха взети проби от гробове от тракийския период в нашата история и Първото българско царство. По мащаб това изследване е на трето място в света, след проучването на Шотландия и Италия. Използва се митохондриалната ДНК, която предава наследството от майката на децата.
Това проучване направихме в резултат на сътрудничество с водещи наши специалисти и на първо място – проф. Драга Тончева с екип от катедрата по медицинска генетика при Медицинския университет в София. Участва и антропологът проф. Йордан Йорданов, член-кор. на БАН, който взе материал от антропологичния музей и на база на митохондриалната ДНК на зъбната пулпа от тракийско време е от 8-12 век на България, достигнахме до някои интересни твърдения. При събиране на кръвните проби голямо съдействие ни оказа ген. Стоян Тонев, началникът на Военномедицинската академия. Това е къртовски труд, а данните са събирани по най-съвременна методика и анализ.
Освен това в проекта се включиха и италиански учени от университета в Павия, където работи световноизвестният генетик проф. Торони и колежката му проф. Орнела Семино.
Искам да подчертая, че сме изследвали само българи и българомохамедани, няма турци, цигари, арменци, евреи и други етноси, които живеят в страната. Изследванията показаха, че българската популация у нас е най-близо до населението на Северна Гърция, Северна и Средна Италия и това е свързано с общите ни тракийски корени. Иначе няма сериозна разлика в профила на хората в цяла България. Леко встрани сме от някои славянски народи и сме “особени славяни”. Хем сме близо до тях, хем сме встрани, това е положението. Ние сме славяноезичен народ, езиците ни си приличат, обаче сме доста различни от руснаците, белорусите, поляците, чехите, словаците, те имат друг вид и манталитет. Дали сме писмеността на Русия, но не си приличаме. Със западните съседи не можем да се сравняваме, тъй като в Сърбия не е правено изследване за генетичната характеристика. Македонците са направили малко изследване, но не смеят да го обявят, тъй като генетично резултатите са същите като българските. Интересното е, че по гени Хърватия горе-долу е близо до нас. Що се отнася до германците, французите, испанците и другите западни народи, то те са доста далеч от нас.
- А имаме ли генетични добавки от турците, които са били в страната ни над 500 години?
- Не, нямаме и това е голямата изненада, след като ние сме им давали по кръвния данък момчета и много българки са отишли в турските хареми. Но въпреки това много сме далеч от тях по гени. Българският народ не е смесица с турския, тъй като и двата народа са държали на своята идентичност и почти не е имало смесени бракове. Турският генотип прилича на египтяните и палестинците, а ние от тях сме доста отдалечени.
- Все пак кои са основните гени в нашата идентична характеристика?
- В произхода на българите влизат три народа – траки, дошлите от север славяни и от изток – древни българи. Досега се твърдеше, че българите са монголи, тоест тюрки, но изследването ни показа, че нямат нищо общо с тях. За разлика от турците, които са тюрки.
Специално проведохме изследване на народа на Татарстан, който се смята за български. Всъщност войските на Чингиз хан в Татарстан са разгромили българите на Волжко-Камска България и завладяват Русия. Затова сега там може да видите много руси хора с дръпнати очи. Искам да подчертая, че нямаме нищо общо с татарите.
- Заявихте, че по идентичност сме близо до Северна Гърция и това може би е естествено, тъй като сме съседи. Но от Италия сме далече географски.
- Това има своето историческо обяснение. В древни времена там също са живеели траки, а след това е дошъл и един от синовете на българския хан Аспарух – Алцек, с многоброен народ. След 9 септември 1944 г. у нас генетиката беше забранена като наука и се твърдеше, че прабългарите са били една малобройна орда, която е дошла в сегашните български земи и се е претопила сред славянството. Това е долнопробна лъжа. Дунавска България според изследванията на известния шуменски проф. Рашо Рашев, който загина трагично неотдавна, и директора на Националния исторически музей – Божидар Димитров, древните българи са били между 30 и 60 % от населението на Дунавска България. Дори има твърдения, че прабългарите са били 1,2 млн. души, а славяните – 800 000. Това е ясно от факта, че при р. Днепър българската държава е била много голяма и когато тя се разделя, завладяна от други народи, и ханове тръгват в няколко посоки, те идват с много хора – сред тях жени и деца. А не както ни представяше историята досега, че прабългарите са живеели с шатри. Нито една такава шатра не е открита нито у нас, нито в Русия. Строителството е било монолитно и останки са открити както в България, така и от времето на хан Кубрат.
Известно е, че прабългарите се заселват сред славяните и носят със себе си отглеждането на пшеница и просо, която са съхранявали в ями. Били са много добри скотовъдци и са правели коприна в Северен Кавказ, тъкали са коприна. Такива са открити доста в Кавказ, където са били прабългарите. Те са имали страхотна армия и са направили три държави, при р. Волга, Северен Кавказ и в България с Аспарух. Как си представяте българите да разгромят една 80-хилядна византийска армия и да задължат Византия да им плаща данък, ако са били една орда през 681 г.? След това наследниците на Аспарух помагат на Византия при столицата Константинопол в голямата битка с арабите, тръгнали да завладяват Източната римска империя. Така през 718 г. е разгромът на арабите и всичко това е написано и изобразено графично от византийските хронисти на императора.
Интересното е, че като идват българите, в Северна България са живеели 7 славянски племена. Но само едно от тях остава тук, останалите шест племена отиват отвъд р. Дунав в Румъния. Затова сега имаме известна генетична връзка и с румънците. С една дума прабългарите са индоевропейски народ и ние сме една междинна зона, повлияна от траките, макар от тях да е имало враждебност към българите и славяните. Затова подценяването на прабългарите в нашата история, както беше доскоро, е груба грешка. И най-важното е, че те нямат никакъв тюркски произход. Тюркски добавчици има при българите в Поволжието, че дори и в Русия.
- В България имаме известна атака на монголи, макар управлението да е кратко. Оставило ли е това генетичен белег у нас?
- Почти никакъв, у нас се е оформила една нация с корени на траки, славяни и прабългари. И интересното е, че славяните и прабългарите са дошли почти едновременно по нашите земи. Но българите са дали името на държавата България, те са били носителите на военната мощ и държавността. Все пак и ние като останалите индоевропейски народи имаме незначителен процент от тюркската и монголната. Той е по-малко от 1,5 процента.
- А как да си обясним факта, че името на страната ни са дали прабългарите, а говорим славянски език?
- Наистина в годините българският език е приел славянската форма, но той е аналитичен, макар да няма падежи като останалите славянски езици. Но ние имаме труден определителен член и сложни глаголи. Не може да се отъждествява езикът с кръвта. Генетиката се занимава с произхода на една нация, а не с езика й. Но до каква степен славянството е повлияло в нашия произход, все още е тема за дискусии.
Аз мисля, че у нас малко се говори и за траките, които са влезли в етногенезата на българския народ. А траки са били вождът Спартак и византийският император Константин Велики (280 – 337 г.). Наистина за траките вече има много данни, но няма системни изследвания.
Все пак нашето голямо тригодишно проучване показа, че българите са хомогенен народ, който няма нищо общо с тюрките и не сме номади. Нека не си подценяваме историята. Древните българи са били знаменити хора и те са дали името на държавата ни.

Медия