Печат на тази страница

За вечните войни между Византия и България

Интересна дискусия в студиото на БНТ за сложните взаимоотношения между България и Византия - войни, мир, културно взаимодействие и взаимно обогатяване. Излъчена на 09.02.2015 в ИСТОРИЯ. BG по БНТ - www.bnt.bg.
Всъщност Византия се пази от българите още преди те да създадат държавата си. През хилядолетното съществуване  на тази държава нейната столица е обсаждана 24 пъти. Само трима български владетели достигат до стените на Константинопол – Тервел, Крум и Симеон, обсаждат крепостта и искат чрез договор да бъдат признати за равнопоставени владетели, да бъдат гарантирани българската независимост, българските територии и граници, както и суверенитета на държавата.

В дискусията участват:

проф. дин Лиляна Симеонова

Проф. дин Лиляна Симеонова:
- професор-докторът на историческите науки от Института по балканистика при БАН;
- специалистът по История на Византия и Средновековна история, с пост-докторати в Аристотелевия университет – Солун, „Гутенберг”- Майнц и „Лудвиг Максимилиан” в Мюнхен;
- преподавателят в Щатските университети на Ню Йорк в Олбани, Канзас и в европейските – Оксфорд, Осло, „Ла Сапиенца“ – Рим;
- авторът на 3 монографии, над 100 студии и статии, публикувани в 37 страни, преводач на средновековни извори и съвременни исторически съчинения.

 .  .
 проф. д-р Пламен Павлов

 

Проф. д-р Пламен Павлов:
- професорът от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”;
- преподавателят по история на Византия и балканските държави между 4 и 15 век;
- сценаристът и консултант на документални филми, посветени на българското минало и съдбата на българите в чужбина;
- авторът на около 200 научни и научнопопулярни публикации, търсещ  “загадките” и “белите петна” в Средновековната ни история, нарекъл българо-византийския конфликт – перманентна война.

 .  .
 доц. д-р Димо Чешмеджиев

 

Доц. д-р Димо Чешмеджиев:
- историкът от Пловдивския университет и гост-лекторът в университетите на Лодз, Нитра и Венеция;
- доцентът в Кирило-методиевския научен център при БАН, експерт по Средновековна история, култура и религия на България;
- специализантът от Франция, Италия и Ватикана;
- изследователят, анализирал култовете на всички български светци през Средновековието.

 .  .
 д-р Тодор Чобанов

 

Д-р Тодор Чобанов
- заместник-кметът по образование, култура и спорт на Столична община;
- специалистът по Средновековна археология, опазване на културните ценности и културния туризъм;
- пазителят на българското културно наследство, една от най-богатите съкровищници на Европа;
- авторът на над 30 научни изследвания и няколко исторически книги, между които: „България и Византия – титани на кръста“, с темата за българската държава като приемник и разпространител на Православната цивилизация.

Медия