Факултет по славянски филологии

Факултет по славянски филологии

Факултетът по славянски филологии подготвя бакалаври, магистри и докторанти в областта на българистиката, славистиката и балканистиката.

От самото си начало преподаването във Факултета по славянски филологии е свързано с българското училище и носи отговорността за подготовката на българските учители.

Разбирането за това, че високото качество на обучението е логично следствие от високото качество на научните изследвания, провеждани във факулетата, е определящо в работата на катедрите и специалностите, ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната хуманитаристика.

Факултетът по славянски филологии в сътрудничество с другите факултети на Софийския университет работи за развитието на българската наука и образование и за утвърждаване на международния им престиж.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам