Преподаватели

проф. д.ф.н. Татяна Славова
проф. д.ф.н. Татяна Славова

проф. д.ф.н. Татяна Славова

Д.ф.н. Татяна Славова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

проф. д-р Явор Милтенов
проф. д-р Явор Милтенов

проф. д-р Явор Милтенов

Д-р Явор Ивов Милтенов е професор в Секцията за история на българския език, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН.

гл. ас. Димитър Пеев
гл. ас. Димитър Пеев

гл. ас. д-р Димитър Пеев

Д-р Димитър Пеев е главен асистент в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е специалност Индология в Санкт-Петербургския държавен университет.

проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова
проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова

проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова

Д.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова е професор по история на българския език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д-р Маргарет Димитрова
проф. д-р Маргарет Димитрова

проф. д-р Маргарет Димитрова

Д-р Маргарет Димитрова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

доц. д-р Кирил Кирилов
гл. ас. д-р Кирил Кирилов

доц. д-р Кирил Кирилов

Д-р Кирил Първанов Кирилов е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин" към БАН. Член на екипа за изработването на Български диалектен речник и Общославянски лингвистичен атлас.

гл. ас. д-р Гергана Ганева
гл. ас. д-р Гергана Ганева

гл. ас. д-р Гергана Ганева

Д-р Гергана Руменова Ганева е защитила дисертация на тема „Глаголната суфиксация в историята на българския език“ с оглед на изграждането на видовата опозиция в българския език.

проф. д-р Венелин Грудков
проф. д-р Венелин Грудков

проф. д-р Венелин Грудков

Д-р Венелин Костов Грудков е професор в катедра Българска литература, Филологически факултет, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

проф. д-р Ана Стойкова
проф. д-р Ана Стойкова

проф. д-р Ана Стойкова

Д-р Ана Стойкова е професор в Секцията по стара българска литература, Институт за литература към БАН.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам