Преподаватели

проф. д.ф.н. Татяна Славова
проф. д.ф.н. Татяна Славова

проф. д.ф.н. Татяна Славова

Д.ф.н. Татяна Славова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

проф. д-р Явор Милтенов
проф. д-р Явор Милтенов

проф. д-р Явор Милтенов

Д-р Явор Ивов Милтенов е професор в Секцията за история на българския език, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН.

гл. ас. Димитър Пеев
гл. ас. Димитър Пеев

гл. ас. д-р Димитър Пеев

Д-р Димитър Пеев е главен асистент в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е специалност Индология в Санкт-Петербургския държавен университет.

проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова
проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова

проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова

Д.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова е професор по история на българския език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д-р Маргарет Димитрова
проф. д-р Маргарет Димитрова

проф. д-р Маргарет Димитрова

Д-р Маргарет Димитрова е професор в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

доц. д-р Кирил Кирилов
гл. ас. д-р Кирил Кирилов

доц. д-р Кирил Кирилов

Д-р Кирил Първанов Кирилов е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин" към БАН. Член на екипа за изработването на Български диалектен речник и Общославянски лингвистичен атлас.

гл. ас. д-р Гергана Ганева
гл. ас. д-р Гергана Ганева

гл. ас. д-р Гергана Ганева

Д-р Гергана Руменова Ганева е защитила дисертация на тема „Глаголната суфиксация в историята на българския език“ с оглед на изграждането на видовата опозиция в българския език.

проф. д-р Венелин Грудков
проф. д-р Венелин Грудков

проф. д-р Венелин Грудков

Д-р Венелин Костов Грудков е професор в катедра Българска литература, Филологически факултет, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

проф. д-р Ана Стойкова
проф. д-р Ана Стойкова

проф. д-р Ана Стойкова

Д-р Ана Стойкова е професор в Секцията по стара българска литература, Институт за литература към БАН.