История на византийската живопис. Основни иконографски модели

Курсът е структуриран върху следните основни теми:

   • Ранно-християнското изкуство – запознаване с основите на ранно-християнското изкуство и символика, прехода между късната античност и ранното средновековие, основните паметници.