Проведе се третият работен семинар по проекта e-Medievalia

На 07.03.2014 г. се проведе третият работен семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Инвестира във вашето бъдеще!

Събитието се състоя в огледалната конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски" и на него присъстваха 26 членове на екипите на проекта.

Бяха обсъдени следните важни моменти: работата по електронните курсове; предоставянето на информация за записване на студенти за апробиране на готовите курсове през втория семестър на учебната 2013-2014 г.; събирането на отчети за извършена до момента работа.

Беше продължено обучението на преподавателите за практическо администриране на курсове и реална работа със студенти, включващо влизане и идентификация в системата, отваряне на електронен курс, редактиране на елементите на електронния курс и записване на промените, вмъкване на връзки към материали в рамките на курса или към обект в Интернет, вмъкване на изображения, преглед на записаните участници, филтриране по групи, изпращане на съобщение до конкретен участник в курса, изпращане на масови съобщения до всички участници в курса, преглеждане на журналите с дейности, работа с виртуална класна стая, използване на чат и форум за активна комуникация със студентите.

Проектът навлиза във втората си важна фаза - тестване на разработените курсове в реално обучение със студенти, събиране на обратна връзка за електронната платформа и наличните курсове и внедряване на разработените помощни електронни материали в редовното обучение на студентите в областта на медиевистиката.

Трети работен семинар по проект e-Medievalia Трети работен семинар по проект e-Medievalia Трети работен семинар по проект e-Medievalia

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам