1150 години от покръстването на България

Княз Борис I Княз Борис I

Връщаме се 1150 години назад. Една могъща България в средата на 9 век решава да излезе от международната и културна изолация, приемайки християнството. едно предаване на История.bg - 2 декември 2013 на БНТ www.bnt.bg.

В дискусията участват доц. д-р Вася Велинова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Бистра Николова, публициста и богослова Георги Тодоров, доц. д-р Димо Чешмеджиев.

- Какви са предпоставките за покръстването на българите - политическите обстоятелства преди началото на християнизацията определят и начина, по който протича този процес. Какви са те?

- Разгарянето на религиозни страсти, което позволява и улеснява и достъпа на други религии и ереси.

- Бунтът на боилите, които си искат старите богове и обвиняват Борис І, че „отстъпва от бащината си вяра и чест". Неприемането на християнството...

- Мит или факт е избиването на 52 болярски рода от княз Борис І?

- Какво е значението на покръстването, какви политически, културни и социални дивиденти черпи държавата ни от това решение на княза.

Участници:

доц. д-р Вася ВелиноваВася Велинова - преподавател по старобългарска литратура в Софийския университет "Св. Климент Охридски", филолог с научни интереси в областта на славянското средновековно ръкописно наследство, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", любител на древните текстове и техните загадки;

 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Бистра НиколоваБистра Николова - историк от Института по история на БАН, изследовател с интереси в църковната и културна история на средновековна България, лектор от Нов Български университет, Югозападния университет и Висшия евангелски богославски институт. Специализант от Букурещ, Москва и Петербург, от Центъра за византоложки изследвания "Дъмбъртън Оукс" - Вашингтон;

 

публициста и богослова Георги ТодоровГеорги Тодоров - публицист, богослов, автор на многобройни статитии и книги, свързани с историята, изкуството и православната култура. Воюва срещу историческите клишета и идолите на модерното светско общество, развенчава митове и вярва, че българите не са покръстени с насилие, а с чудо;

 

доц. д-р Димо ЧешмеджиевДимо Чешмеджиев - историк от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", експерт по средновековна история и теория на културата. "Изследовател, анализирал култовете на всички български светци през българското Средновековие, специализант от Франция, Италия и Ватикана.

Медия