620 г. от падането на Търновското царство под османска власт

Цар Иван Шишман Цар Иван Шишман

620 години от падението на Търновград
Дискусия с участието на проф. д-р Милияна Каймакамова, проф. д-р Николай Овчаров, проф. д-р Пламен Павлов, проф. дин Христо Матанов. Излъчена в История.bg на 7.10.2013, БНТ
Водещ: д-р Горан Благоев


Най-голямата историческа катастрофа на България е падането на Търновското царство под османска власт Търновското завоевание продължава над 40 години от около общо стоте за завладяването на цяла България и Балканите. Така България изчезва задълго от европейската карта.
В старото предание се казва, че Баязид Светкавицата, поробителят на Българското царство – е наполовина българин. Син на Мара - дъщеря на цар Иван Александър и сестра на цар Иван Шишман, с баща – султан Мурад Първи.
При обсадата на Търновската крепост цар Иван Шишман отсъства. Защитникът е Патриарх Евтимий. След поражението е заточен, елитът на държавата – обезглавен, народът – пратен в далечно робство, Дворецът – разрушен.

Иван Шишман – страхливец или цар зад кадър?
Османският пълководец Лала Шахин описва София от 14 век така: „Всички атаки остават напразни. Войниците са едри, мустакати. Населението е красиво, едро, стройно, с весел нрав".
Само няколко години след османския триумф над България и Балканите, страшният завоевател Баязид е пленен от монголската орда на Тимур, заключен в клетка и като маймуна разнасян из цяла Азия. Всяка слава има край!

Медия

620 г. от падането на Търновското царство под османска власт