Азбучни истории - за делото на Св.св. Кирил и Методий

"Азбучни истории" - един филм за Св.Св.Кирил и Методий и тяхната мисия в Моравия преди 1150 години на БНТ, излъчен на 27.05.2013.

Филмът ни връща в 9 век с разказите на трима познавачи на историята и на буквите - проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, ръководител на катедрата по Кирилометодиевистика и историка доц. д-р Ангел Николов от Софийския университет.

Автори: Петя Тетевенска и Мария Чернева
Оператор: Недялко Данов
Монтаж: Цветослав Юруков
Режисьор: Дамян Петров

Какво е скритото знание на глаголицата - азбуката, с която светите братя тръгват към Моравия? Какви препятствия ще срещнат по пътя и защо буквите тръгват към друга родина? Кой измисля кирилицата? И какво се случва с азбуката през 21 век? Ще се срещнете с преподавателите по шрифт и графичен дизайн от Националната художествена академия проф. Тодор Варджиев и проф. Кирил Гогов - те ще разкажат от какво боледуват буквите днес. Ще научите, че кирилицата сега се използва от близо 300 милиона души! Даже от малки сибирски народи като чукчите... Ще чуете как звучи монголският език, изписан с кирилски букви - от проф. Александър Федотов от Центъра за източни езици и култури.

Медия

Азбучни истории - за делото на Св. св. Кирил и Методий