Кан Омуртаг – 1200 години от качването на престола

Кой е Кан Омуртаг - строител, реформатор, дипломат, сключил 30-годишен мир с Византия.

Велик български кан, реформирал войската и администрацията, осигурил разцвет на Първата българска държава. Чрез мъдрата си вътрешна и външна политика Кан Омуртаг укрепва и разширява българската държава, като с нея се съобразяват всички в Европа.

Всички знаем надписа от колоната на Кан Омуртаг в църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново:

„Човек и добре  да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно като гледа този надпис да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омуртаг Кан Ювиги. Нека Бог да го удостои да преживее сто години.”

Едно предаване от 03.11.2014 на История.bg на БНТ - www.bnt.bg.

  В дискусията участват:

Доц. д-р Георги Николов Доц. д-р Георги Николов, доктор по история от Софийския университет “Свети Климент Охридски”, експерт по проблемите на централизма и сепаратизма в Средновековна България, специализант по византинистика и медиевистика от европейските центрове в Солун, Лайпциг, Краков и Кьолн, автор на редица монографии, студии, статии и рецензии
   
Проф. дин Георги Атанасов Проф. дин Георги Атанасов – професорът историк, превърнал увлечението си по археологията в любима професия. Директор на археологическия музей в Силистра с 30-годишна страст към разкопките и тайните на миналото. Преподавател от Шуменския, Русенския и Молдовския университети. Автор на 15 книги и 210 научпни студии, статии, съобщения и рецензии. Откривател на преславния дворец на кан Омуртаг, издирван 150 години от българските учени и намерен под 140-годишен дъб край Дунава.
   
Проф. дин Христо Матанов Проф. дин Христо Матанов – професор от Софийския университет, за когото историята е едновременно наука и вдъхновение. Директор на Дирекцията по вероизповедания в периода 1993-97 година. Ученият медиевист, убеден, че проблемите на днешните Балкани започват още в Средновековието. Автор на исторически трудове, последният от които “В търсене на средновековното време”.
   
Доц. д-р Цветелин Степанов Доц. д-р Цветелин Степанов – доцент по история на българската култура през средните векове, експерт с изследователски интереси в областта на властта и авторитета в предхристиянска България, светостта и поведенческите стереотипи в България. Културолог. Автор на над 100 научни изследвания, публикувани в България, САЩ, Украйна, Чехия, Унгария, Русия, Великобритания.

Медия