За цар Калоян – воина, дипломата и държавника

Цар Калоян – третият владетел от династията “Асеневци”, поема управлението на България през 1197 година. За краткото си, едва 10-годишно, управление той укрепва младата българска държава, завзема Балканите и променя хода на европейската история.

Едно предаване от 15.12.2014 на История.bg на БНТ - www.bnt.bg.

  В дискусията участват:

проф. дин Петър Ангелов

Проф. дин Петър Ангелов – преподавател по Средновековна българска история в Историческия факултет на Софийския университет, специализант от Рим, Лондон, Вашингтон, Мюнхен и Берлин, автор на книгите “Средновековна българска дипломация” и “България и българите в представите на византийците”.

 .  .
 проф. д-р Пламен Павлов

 

Проф. д-р Пламен Павлов е доктор по история. Преподавател е по история на Византия и средновековните балкански държави (IV-XV в.) във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” в различни периоди е лектор в ПУ „Паисий Хилендарски”, ШУ „Константин Преславски” и Варненския свободен университет.

 .  .
 доц. д-р Веселина Вачкова

 

Доц. д-р Веселина Вачкова, преподавателят, който пленява учениците от Националната гимназия за древни езици и култура със своя подход към историческите факти, и автор на книги в областта на средновековната и антична история и култура.

 .  .
 доц. д-р Александър Николов

 

Доц. д-р Александър Николов, специализант от Ватикана и Виена, възпитаник на НГДЕК, преподавател в Софийския университет с интерес към Средновековието, съавтор на учебници и помагала по история, човекът, който не желае фактите да страдат само за да се харесат на публиката.

Медия