литература

  • проф. д-р Ана Стойкова проф. д-р Ана Стойкова

    Д-р Ана Стойкова е професор в Секцията по стара българска литература, Институт за литература към БАН.

  • проф. д-р Венелин Грудков проф. д-р Венелин Грудков

    Д-р Венелин Костов Грудков е професор в катедра Българска литература, Филологически факултет, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

  • Старобългарска литература Старобългарска литература

    Курсът има за цел да запознае студентите с историята на българската литература през Средновековието. Тъй като средновековната литература изцяло се основава на християнския мироглед, се обръща специално внимание на своеобразната й естетика и поетика и на връзките й с библейския текст.