Исторически факултет

Исторически факултет

С откриването на новите специалности Археология и Етнология факултетът си поставя за цел и подготовката на специализирани кадри в съответните научни направления. Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.

С преструктурирането на Софийския университет през 1951 г. три от хуманитарните специалности - История, Философия и Педагогика, се обединяват във Философско-исторически факултет. От 1972 г. специалността История се обособява в самостоятелен Исторически факултет, който съществува и до днес. От 1992 г. към факултета е открита специалност Археология, от 1995 г. - специалност Етнология, от есента на 1999 г. съвместно с Геолого-географския факултет - специалност История и география, от 2003 г. - специалност Архивистика и документалистика, а от 2006 г.- специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам