Заключителна конференция по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoЕкипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира заключителна конференция по проекта. Конференцията ще се проведе на 27 март 2019 г., сряда, от 10.00 до 13.00 часа в конферентна зала, ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията е предназначена за всички, които се интересуват от темата на проекта, и на нея ще бъдат представени постигнатите резултати, срещнатите трудности и бъдещите планове на екипа, участниците и представителите на целевата група.

В проекта участваха 38 представители на целевата група – студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и преподаватели, – които имаха възможността да участват в 6 обучителни семинара, 1 лятна школа и 17 краткосрочни мобилности, както и в реални научни изследвания в областта на палеославистиката и медиевистика заедно с изтъкнати учени и експерти в областта. Два от съществените резултата по проекта са терминологичния речник на творчеството на Йоан Екзарх и речника на произведенията на Патриарх Евтимий, които са налични в електронен и хартиен вариант.

Конференцията ще постави и официалния край на проекта, който завършва на 31 март 2019 г.

Очакваме Ви!Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам