Първи отчет по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoПървият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, завърши успешно на 2 декември 2017 г. Подаден е първият междинен отчет според правилата на програма НОИР и до момента всички дейности се изпълняват както е планирано в проектното предложение.

През първите шест месеца са реализирани част от най-важните дейности, сред които са: избор и назначаване на членовете на екипа за управление и екипа за изпълнение на проекта, селекция на целевата група, която към настоящия момент се състои от 6 студенти, 9 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 9 преподаватели, създадени са и функционират 5 работни групи. Проведени са и два семинара за обучение и повишаване на квалификацията на представителите на целевата група на тема „Използване на дигиталните технологии за текстологическо проучване на средновековни текстове“ и „Средновековна гръцка и славянска терминология“. Всички обучителни материали са разпространени сред целевата група.

 Със съдействието на проекта са осъществени 5 мобилности на представители на целевата група - на един преподавател от катедрата по кирилометодиевистика на СУ във Виена, Австрия и на четирима студенти от специалност "Българска филология" в центъра ЦЕРАНЕУМ към Лодзкия университет в Полша. Работи се и в областта на научните изследвания - по създаването на електронен терминологичен речник на творчеството на Йоан Екзарх и електронен речник на езика на Патриарх Евтимий, в които са включени и представителите на целевата група.

Според Комисията за мониторинг и оценка на качеството и Управителния съвет на проекта всички дейности до момента са изпълнени според проектното предложение и в срок без забавяния и пропуски. Заложените индикатори също се изпълняват успешно, а качеството на дейностите и резултатите е високо.

През 2018 г. проектът предвижда осъществяването на още 10 мобилности, 3 обучителни семинара и 1 лятна школа за представителите на целевата група.

За контакти и информация можете да се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам