Първи отчет по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoПървият шестмесечен период на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, завърши успешно на 2 декември 2017 г. Подаден е първият междинен отчет според правилата на програма НОИР и до момента всички дейности се изпълняват както е планирано в проектното предложение.

През първите шест месеца са реализирани част от най-важните дейности, сред които са: избор и назначаване на членовете на екипа за управление и екипа за изпълнение на проекта, селекция на целевата група, която към настоящия момент се състои от 6 студенти, 9 докторанти, 5 постдокторанти (сред които 3 млади учени), 3 специализанти и 9 преподаватели, създадени са и функционират 5 работни групи. Проведени са и два семинара за обучение и повишаване на квалификацията на представителите на целевата група на тема „Използване на дигиталните технологии за текстологическо проучване на средновековни текстове“ и „Средновековна гръцка и славянска терминология“. Всички обучителни материали са разпространени сред целевата група.

 Със съдействието на проекта са осъществени 5 мобилности на представители на целевата група - на един преподавател от катедрата по кирилометодиевистика на СУ във Виена, Австрия и на четирима студенти от специалност "Българска филология" в центъра ЦЕРАНЕУМ към Лодзкия университет в Полша. Работи се и в областта на научните изследвания - по създаването на електронен терминологичен речник на творчеството на Йоан Екзарх и електронен речник на езика на Патриарх Евтимий, в които са включени и представителите на целевата група.

Според Комисията за мониторинг и оценка на качеството и Управителния съвет на проекта всички дейности до момента са изпълнени според проектното предложение и в срок без забавяния и пропуски. Заложените индикатори също се изпълняват успешно, а качеството на дейностите и резултатите е високо.

През 2018 г. проектът предвижда осъществяването на още 10 мобилности, 3 обучителни семинара и 1 лятна школа за представителите на целевата група.

За контакти и информация можете да се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..