Четвърти обучителен семинар по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoЕкипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира четвърти семинар за обучение на целевата група. Семинарът ще се проведе на 28 април 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Семинарът ще бъде на тема „Средновековни ереси и исихазъм“ с лектор доц. д-р А. Николов, СУ „Св. Климент Охридски“ и участието на специалистите по средновековна славянска история и книжнина проф. Г. Минчев и д-р М. Сковронек от Лодзки университет, Полша и доц. д-р М. Скарпа от Италия.

 Теми:
1. Антилатинската пропаганда сред българите през Средните векове, доц. д-р А. Николов;
2. Псевдоканонична генеалогия на Светото семейство с полемични елементи спрямо латинската традиция (по ркп. МСПЦ 42), д-р М. Сковронек;
3. Бележки върху църковната история на Владислав Граматик към преписаната от него "Повест полезна за латините" от ръкописната сбирка на Одеската библиотека, проф. д-р Г. Минчев.
4. Славянски преводи на гръцки антилатински съчинения от ХІV в., доц. д-р Марко Скарпа.

Очакваме Ви!Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам