Обучителен семинар по проект e-Medievalia в Сандански

В периода 24-28 януари 2014 г. в парк-хотел "Пирин" в Сандански се проведе семинар за обучители по e-Learning по проект BG051PO001-4.3.04-0004 E-Medievalia "Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика".

Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ "РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ".
Програмата можете да видите тук.

Програма на обучителния семинар по проект e-Medievalia в Сандански

e-Medievalia Семинар в Сандански

 

Европейски социален фонд               Европейски съюз