Трети обучителен семинар по проект e-Medievalia

На 07.03.2014 г. ще се проведе третия работен семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!


Дата: 07.03.2014 г. петък, 14:00-17:30 ч.

Място: Конферентна зала,  СУ "Св. Климент Охридски"

Програма: обсъждане на напредъка на електронните курсове; информация за записване на студенти за апробиране на готовите курсове през втория семестър на учебната 2013-2014 г.; събиране на отчети за свършена работа; обучение на преподаватели за практическо администриране на курсове и реална работа със студенти.

 

Европейски социален фонд               Европейски съюз Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам