Пети обучителен семинар по проект BG05М2OP001-2-009-0005

esf noir logo

MPM logoЕкипът на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, организира пети семинар за обучение на целевата група. Семинарът ще се проведе на 27 октомври 2018 г., събота, от 10.00 до 18.00 часа в аудитория 8, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Семинарът ще бъде на тема „Образ и слово в средновековието“ с лектори проф. И. Христов, доц. Д. Атанасова и гл. ас. Г. Ганева, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Б. Пенкова, НХА, проф. Кр. Станчев, Трети римски университет и проф. Г. Минчев, Лодзки университет.

Лекции:

  1. Олтарното пространство - между образа и литургичния текст, проф. Г. Минчев
  2. Текст и изображение в български те средновековни паметници, проф. Б. Пенкова
  3. Текст и образ в агиографията и панегиристиката (Към въпроса за жанровата стилистика в Средновековието), проф. Кр. Станчев
  4. Образи на светостта в българските средновековни агиографски текстове, доц. Д. Атанасова
  5. Електронни офлайн ресурси по славистика и византология, проф. И. Христов
  6. Информация за семинарите по проект ReIReS, гл. ас. Г. Ганева

Очакваме Ви!Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам