Проведе се четвъртият обучителен семинар по проекта e-Medievalia

На 24.06.2014 г. в огледалната конферентна зала,  СУ "Св. Климент Охридски" се проведе четвъртият работен семинар по проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 "e-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководителят на проекта проф. Славова откри семинара, като разказа за постигнатото до момента.

Георги Панев направи обобщение на натрупания към момента опит при апробацията на електронната платформа и курсовете, представи анализ и решения на някои често срещаните проблеми.

Презентацията на доц. М. Димитрова за опита при електронното обучение и провеждането на тестовете по История на българския език стана основа за интересна дискусия между участниците в семинара.

Доцент Тенекеджиев сподели опита си провеждането на обучението по Богословие с електронната платформа. Подчертани бяха ползите от прилагането и интересът, който предизвиква сред студентите.

Доц. Иван Христов разказа за проведения през месец май двудневен видеосеминар с участието на студенти и преподаватели от Московската и Киевската духовни академии, от Руската християнска хуманитарна академия (Санкт Петербург) и от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Особено ценен бе споделеният практически опит при организирането на такива прояви, проблемите с които се сблъска екипът, както и средствата и действията за тяхното решаване. Беше подчертано, че изградената платформа е добро решение за бърза, лесна и ефективна видеокомуникация между участници от различни държави в семинари и обучения.

Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia Четвърти обучителен семинар по проект e-Medievalia

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам