Заключителна конференция по проекта

Заключителната конференция по проект E-Мedievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) BG051PO001-4.3.04–0004 ще се проведе на 17 декември 2014 г., 09,30-15,30 часа в Огледална зала, СУ "Св. Климент Охридски". Ще бъдат представени резултатите, постигнати по проекта и ще бъдат изнесени презентации, свързани със системата за електронно обучение и разработените електронни ресурси за дистанционно обучение в сферата на медиевистиката.

 

 

Програма на заключителната конференция по проект E-Мedievalia

Покана за заключителната конференция по проект E-Мedievalia

 

 
 

Европейски социален фонд               Европейски съюз