Преподаватели

проф. д-р Александър Омарчевски
проф. д-р Александър Омарчевски

проф. д-р Александър Омарчевски

Д-р Александър Стоянов Омарчевски е професор в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

Анастасия Делчева
Анастасия Делчева

Анастасия Делчева

Анастасия Николаева Делчева е докторант по християнска философия към катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

проф. д.ф.н. Марияна Цибранска
проф. д.ф.н. Марияна Цибранска

проф. д.ф.н. Марияна Цибранска

Д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова е професор в Секцията за история на българския език, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН.

доц. д-р Ивона Карачорова
доц. д-р Ивона Карачорова

доц. д-р Ивона Карачорова

Д-р Ивона Карачорова е доцент в Секцията за история на българския език, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към БАН.

проф. д-р Елка Мирчева
проф. д-р Елка Мирчева

проф. д-р Елка Мирчева

Д-р Елка Петрова Мирчева е професор в Секцията за история на българския език (неин ръководител 2002–2012), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към БАН.

доц. д-р Любомир Тенекеджиев
доц. д-р Любомир Тенекеджиев

доц. д-р Любомир Тенекеджиев

Роден на 21.06.1953 г. в Благоевград. Завършил докторантура – Българска патриаршия 1987, легализирана от ВАК, № 346/12.12.1992 г.

проф. д-р Иван Христов
доц. д-р Иван Христов

проф. д-р Иван Христов

Д-р Иван Христов е професор по история на философията (Християнска философия) в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д-р Павел Павлов
проф. д-р Павел Павлов

проф. д-р Павел Павлов

Д-р Павел Николов Павлов е професор в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

доц. д-р Светослав Риболов
доц. д-р Светослав Риболов

доц. д-р Светослав Риболов

Д-р Светослав Риболов е доцент по патрология в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".