Преподаватели

проф. д-р Милияна Каймакамова
проф. д-р Милияна Каймакамова

проф. д-р Милияна Каймакамова

Д-р Милияна Василева Каймакамова е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д.и.н. Петър Ангелов
проф. д.и.н. Петър Ангелов

проф. д.и.н. Петър Ангелов

Д.и.н. Петър Ангелов е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

проф. д-р Георги Николов
проф. д-р Георги Николов

проф. д-р Георги Николов

Д-р Георги Николов Николов е професор в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

доц. д-р Ангел Николов
доц. д-р Ангел Николов

доц. д-р Ангел Николов

Д-р Ангел Николов е доцент по средновековна българска история в катедра История на България, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".

гл. ас. д-р Кирил Господинов
гл. ас. д-р Кирил Господинов

гл. ас. д-р Кирил Господинов

Д-р Кирил Господинов Господинов е главен асистент в катедра История на България, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д.и.н. Иван Билярски
проф. д.и.н. Иван Билярски

проф. д.и.н. Иван Билярски

Професор Иван Александров Билярски, д. и. н., е роден на 1 юли 1959 г. Завършва право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1984 г., а на следващата година и културология.

проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев
проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев

проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев

Д.ф.н. Цочо Христов Бояджиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д.ф.н. Георги Каприев
проф. д.ф.н. Георги Каприев

проф. д.ф.н. Георги Каприев

Д.ф.н. Георги Теологов Каприев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

проф. д.ф.н. Олег Георгиев
проф. д.ф.н. Олег Георгиев

проф. д.ф.н. Олег Георгиев

Д.ф.н. Олег Георгиев е професор в катедра История на философията, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски".