Православна мистириология

Православна мистириология

Светите Тайнства са истинското съкровище на Православната Църква. Съдържащата се в тях божия благодат, наред с чистотата на вярата, нравствения подвиг и пълнотата на християнската любов, дават възможност на човека да извърви трудния, но блажен път към обожението.

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с православния възглед за тайнствата, като внимателно анализира наличния изворов материал. Поставяйки тези въпроси в перспективата на православното богословие, ще се потърсят и връзките им с развитието на културната традиция в Балканския регион.