богословие

 • Византийското богословие през XІV век Византийското богословие през XІV век

  Курсът въвежда в историята на византийското богословие от последния период в съществуването на империята. Разглежда се духовната, историческа и културна ситуация, в която протичат паламитските спорове. Определя се мястото на паламизма в историята на исихазма и се прави преглед на неговото влияние в православното предание.

 • Въведение в История на Църквата Въведение в История на Църквата

  Програмата на курса е в рамките на 30 лекционни часа. В чисто методологически план стремежът на разработката е да се направи опит за едно по-християнско разбиране на Историята и един по-задълбочен поглед върху богословското разбиране за Църквата. Така се очертават две големи части на курса: История и Църква.

 • доц. д-р Любомир Тенекеджиев доц. д-р Любомир Тенекеджиев

  Роден на 21.06.1953 г. в Благоевград. Завършил докторантура – Българска патриаршия 1987, легализирана от ВАК, № 346/12.12.1992 г.

 • доц. д-р Светослав Риболов доц. д-р Светослав Риболов

  Д-р Светослав Риболов е доцент по патрология в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • Православна мистириология Православна мистириология

  Светите Тайнства са истинското съкровище на Православната Църква. Съдържащата се в тях божия благодат, наред с чистотата на вярата, нравствения подвиг и пълнотата на християнската любов, дават възможност на човека да извърви трудния, но блажен път към обожението.

 • Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век Проблеми на гръцката патристика

  Курсът е съсредоточен върху разглеждането на различни проблеми на христинската мисъл в епохата между ІV и VІ век, които имат важно значение за историята на християнското учение и задават базови проблеми на богословските и философските програми във Византия през следващите векове.

 • проф. д-р Иван Христов проф. д-р Иван Христов

  Д-р Иван Христов е професор по история на философията (Християнска философия) в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".

 • проф. д-р Павел Павлов проф. д-р Павел Павлов

  Д-р Павел Николов Павлов е професор в катедра Историческо и систематическо богословие, Богословски факултет, СУ „Св. Климент Охридски".