Въведение в История на Църквата

Въведение в История на Църквата

Програмата на курса е в рамките на 30 лекционни часа. В чисто методологически план стремежът на разработката е да се направи опит за едно по-християнско разбиране на Историята и един по-задълбочен поглед върху богословското разбиране за Църквата. Така се очертават две големи части на курса: История и Църква.

Първата част се занимава с термина "история" и възгледите за Историята, началото и средоточието на Историята, смисъла и края на Историята. Втората част на курса разглежда въпросите за Петдесетница, библейската и църковната история, първата християнска община, устройството на Църквата, служенията на Църквата, поместната и вселенската Църква.

Преподаватели