Византийското богословие през XІV век

Византийското богословие през XІV век

Курсът въвежда в историята на византийското богословие от последния период в съществуването на империята. Разглежда се духовната, историческа и културна ситуация, в която протичат паламитските спорове. Определя се мястото на паламизма в историята на исихазма и се прави преглед на неговото влияние в православното предание.

Курсът разглежда също рецепцията на томистките текстове във Византия през XIV в. и последвалата реакция на византийското богословие. В Тома Аквински тук припознават не просто един от ключовите богослови на Запада, а изразител на католическата доктрина. Затова в противовес на неговото учение византийските критици правят равносметка на пътя, извървян от православната традиция, и отстояват срещу Тома своята верска и културна идентичност. Това се извършва в термините на паламитското богословие. По такъв начин критиката срещу Тома Аквински не е изолиран епизод в историята на църковните отношения между Изтока и Запада, а е последната дума на византийското богословие преди падането на империята.

Средновековен гръцко-български речник
Речникът е създаден въз основа на WEB версията на академичния Старобългарски речник, т. І-II, изд. "Валентин Траянов", София, 1999 г. (1027 с.) – 2009 г. (1325 с.) като допълнителен работен инструмент, позволяващ да се проследи предаването на гръцките думи и словосъчетания в средновековните български преводи. С това той отговаря на една отдавна съзряла необходимост пред свещенослужители, богослови, езиковеди, старобългаристи и най-широк кръг читатели, които се интересуват от нашите средновековни преводи от гръцки. За примери в контекст с указание на източника читателят е насочван към съответните леми в старобългарския речник.

Преподаватели