Българско средновековно изкуство и литератур

Българско средновековно изкуство и литература – пътища на взаимодействие

Като разчита на основни познания върху текстове, съставящи корпуса на старобългарската литература, програмата обхваща някои по-общи, но и по-редки теми, срещащи се главно в паметниците на средновековното изкуство в България. Тя ще предложи някои показателни примери на „прочит" на съответния изобразителен текст с помощта на литературните му източници.

Без да се търси пълнота в цялото разнообразие на иконографските теми, което предлага средновековното изкуство, вниманието ще се фокусира върху представителни теми и паметници. Целта е да се задълбочат и разширят познанията на студентите в областта на средновековното изкуство, проблематизирани през текстовите паметници. Сред главните ще са теми с новозаветна основа като Страшния съд, Христос Лоза, Чудесата и притчите Христови; със старозаветна основа като Дървото Йесеево; Богородичния акатист и други богородични химни; житийните цикли на св. Никола Мирликийски и св. Йоан Рилски; цикли с апокрифна основа като Детство Богородично и Ходене на Богородица по мъките; изображенията на животни и връзката им с Физиолога и др.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Аналитични
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам