Виртуална библиотека

Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век

Целта на курса е да даде основни познания за българската средновековна книга като художествен „продукт" на различни епохи и книжовни центрове. Петнадесетте тематично обособени лекции се съчетават с практическо приложение върху изучаваната материя. Курсът не е систематизирано в исторически порядък изложение, а съвкупност от няколко ключови теми, съсредоточени около миниатюрата като най-пълната визуална реализация и интерпретация на текста.

Към българския материал се привличат сравнителни примери от областта на византийската ръкописна книга и южнославянското книжовно наследство. За по-подробното изучаване на отделни паметници са посочени съответни източници в глобалната мрежа и собствените дигитални ресурси на курса.
Предвижда се усвояване на основната терминология, свързана с украсата на ръкописната книга; придобиване на основни познания за формалните и концептуалните аспекти на миниатюрата; запознаване с ключовите илюстрирани ръкописи в българската средновековна традиция и методите на тяхното изследване; запознаване с основните типове писмо, в рамките на включените в курса книжовни паметници. Оценката на знанията се осъществява чрез практически задачи, тестове и писмена разработка.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytics
Инструменти за анализ на данни за измерване на ефективността на един уебсайт и за начина на неговата работа.
Google Analytics
Приемам
Отказвам